مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایرانخوش آمدید

  • پذیرش نمونه های آزمایشگاهی در دفتر تهران امکان پذیر می باشد.
  • در صورت نیاز به باقی مانده نمونه های آزمون ارسالی، این مطلب را در درخواست خود ذکر کنید. مدت نگهداری نمونه در بایگانی مرکز یک ماه پس از ارسال نتیجه می باشد.
  • مرکز از عودت پستی نمونه های دریافتی از مشتریان معذور می باشدو برای دریافت نمونه ها حضور درخواست کننده الزامی است.
  • دانشجویان با ارائه معرفی نامه از دانشگاه و کپی کارت دانشجویی از تخفیف 25درصدی تا سقف مصوب مرکز برخوردار خواهند بود.
  • متقاضیان دارای حمایت شبکه راهبردی در فرم درخواستی این مطلب را قید نمایند.
نام کاربری:
کلمه عبور:
 مرا به خاطر بسپار
راهنمای ثبت درخواست و دریافت نتایج در نرم افزار

دریافت فایل ها